כאשר משרד הפנים קובע כי מקרה "אינו עומד בקריטריונים", אין מדובר בהכרח בסוף פסוק. משרד הפנים מחויב לדון במקרים ייחודיים וחריגים – וזאת, מטעמים הומניטאריים.

משרדנו מייצג אנשים במגוון מקרים של בקשות חריגות להסדרת מעמד, מול הוועדות הרלוונטיות במשרד הפנים ומול ערכאות משפטיות.

 
יצירת קשר עם המשרד ←