בעולם שהולך ונהיה גלובאלי, מתרבים המקרים של קשרי זוגיות הנקשרים בין אנשים ממדינות שונות. כאשר בני זוג מבקשים לחיות יחדיו במדינת האזרחות של אחד מהם, הם נדרשים, בדרך כלל, לקחת חלק בהליך "איחוד משפחות" לשם הסדרת מעמדו של בן הזוג מן המדינה האחרת.

גם בישראל, כאשר בן הזוג הזר אינו "זכאי שבות" (כלומר אינו יהודי או בן משפחה של יהודי), קיימים נהלים של משרד הפנים שקובעים אילו אשרות יקבל בן הזוג הזר, לכמה זמן ובאילו תנאים, לפני שיוכל לקבל מעמד קבוע בישראל. הנהלים מתייחסים הן למקרים של זוגות נשואים והן למקרים של זוגות לא נשואים (ידועים בציבור), והם חלים גם על בני זוג מאותו מין.

משרדנו מסייע לזוגות בכל השלבים של הליכי איחוד המשפחות, כמו גם במקרים מורכבים בהם נדרשת פנייה לערכאות משפטיות.

בנוסף, משרדנו מסייע במקרים בהם הקשר הזוגי לא עלה יפה, ובן הזוג הזר מבקש, מטעמים כאלו ואחרים, להמשיך לחיות בישראל.

 
יצירת קשר עם המשרד ←