חוק השבות קובע כי כל יהודי, בן/נכד של יהודי ובני זוגם זכאי לתעודת עולה ואזרחות ישראלית. ואולם, קביעת יהדות לצרכי שבות אינה תמיד עניין של מה בכך, ויש צורך בליווי מקצועי מול הגוף המחליט: משרד הפנים.

משרדנו מסייע במקרים של סירוב לבקשות למעמד עולה מסיבות שונות.

 
יצירת קשר עם המשרד ←