חוק האזרחות והכניסה לישראל משנת 2003 מגביל מאוד את הליכי איחוד המשפחות בין אזרחי ותושבי מדינת ישראל לבחירי ליבם מהשטחים. כמו כן הוא מטיל מגבלות על המעמד שיוענק לילדיהם של תושבי קבע.

משרדנו מטפל במשפחות שהחוק חל בעניינן ומייצגן במסגרת המגבלות שהחוק מייצר.

 
יצירת קשר עם המשרד ←