בעשורים האחרונים נולדו בישראל ילדים אשר הוריהם הגיעו מחו"ל לישראל באשרות עבודה. ילדים אלו התערו בחברה הישראלית ובתרבותה, והם כלל אינם מכירים את מדינות המוצא של הוריהם. ואכן, במספר החלטות בעשור האחרון, ממשלות ישראל קבעו קריטריונים להסדרת מעמדם בישראל של אותם ילדים, ושל משפחתם הגרעינית יחד איתם.

החלטות הממשלה היו נקודתיות והתייחסו לקבוצות ספציפיות של משפחות, אולם משרדנו מטפל במקרים חריגים ו/או הומניטאריים שאמנם לא עמדו ב"חוק היבש" אך יש מקום שמשרד הפנים ישקול מתן מעמד לילדים ולבני משפחותיהם.

במקרים כאלו משרדנו מלווה את התהליך כולו, משלב הגשת הבקשה ועד פניות לערכאות משפטיות במידת הצורך.

 
יצירת קשר עם המשרד ←