משרדנו מטפל במגוון סוגיות הקשורות להעסקתם של מהגרי עבודה בישראל,  כולל תהליכי קבלת היתרי העסקה והזמנת עובדים, קבלת אשרות עבודה, רישיונות עבודה למומחים זרים ועובדי סיעוד.

 
יצירת קשר עם המשרד ←