בידי פקיד ביקורת הגבולות הסמכות לסרב לכניסה לישראל, וזאת גם של אנשים המגיעים ממדינות שאזרחיהם פטורים מהסדרת אשרת כניסה לישראל מראש ואף אנשים שהסדירו אשרתם מראש. לכן, במקרים המתאימים, בהם ישנו סיכוי כי הכניסה תסורב בגבול, עדיף לפנות לייעוץ משפטי עוד לפני ההגעה לארץ בכדי למנוע עוגמת נפש.

בכל מקרה, משרדנו ערוך לתת מענה מיידי במקרים של סירוב כניסה והחזקה במתקן "יהלום" (מתקן המסורבים), בו מוחזקים אנשים שכניסתם לישראל סורבה בזמן הקצר עד שיוטסו חזרה למדינתם.

 
יצירת קשר עם המשרד ←