משרדנו נותן ייעוץ הן לעובדים והן למעסיקים בכל הקשור לרישיונות עבודה
לעובדי סיעוד, כולל ליווי בתהליכי קבלת היתרי העסקה והזמנת עובדים וכן הארכת רישיונות סיעוד מטעמים הומניטאריים.

 
יצירת קשר עם המשרד ←