מדינת ישראל הייתה מהיוזמות המרכזיות של אמנת הפליטים (1951), ואולם כיום היא נוהגת במדיניות נוקשה כלפי מבקשי המקלט אשר הגיעו ומגיעים אליה.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג פליטים ומבקשי מקלט בהליכים שונים וסוגיות שונות, ובכלל זה החוק למניעת הסתננות, השמה במתקן "חולות", השמה במתקני המשמורת, הליכי הטיפול בבקשות מקלט, הסדרת מעמדם של בני זוג של פליטים ומבקשי מקלט, מתן תעודות זהות ארעיות ליוצאי דרפור על פי החלטת שר הפנים בשנת 2007 ועוד. כמו כן מייצג משרדנו בתביעות נזיקיות של מבקשי מקלט בגין כליאת שווא.

 
יצירת קשר עם המשרד ←