לתושבי ירושלים המזרחית מעמד ייחודי של תושבות קבע, השונה ממעמד האזרחות. שוני זה משליך על האופן בו מוסדר המעמד של ילדיהם; על משך הליכי איחוד המשפחות בהם הם לוקחים חלק במקרה של נישואין לבן זוג שאינו ישראלי ועל שאלת יציבות המעמד (שכן מעמד תושבות הקבע ניתן לשלילה בקלות יחסית למעמד האזרחות).

משרדנו בקיא ומנוסה בסוגיות המורכבות והייחודיות אשר עולות מאופי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית ובהליכים הרלוונטיים.

 
יצירת קשר עם המשרד ←