פליט מדארפור שזכאי לתעודת זהות נכלא "בטעות" במשך 208 ימים

לי ירון, 11.3.2019, "הארץ"


נסיון פירוק משפחות ישראליות תוך התעלמות משיקולים הומניטריים:

עמרי אפרים, ynet, 27.2.2012


הפרדת ילדים הזכאים למעמד חוקי מהוריהם:

יואב זיתון, ynet, 10.3.2011

יואב זיתון, ynet, 31.3.2011


הערמת קשיים על משפחות אזרחים ישראלים ומבקשי מקלט:

עמרי אפרים, ynet, 10.9.2011


אלימות פקחי הגירה:

עמרי אפרים, ynet, 7.11.2011

"ילדים ישראלים", 2.7.2012 


מתקן השהייה "חולות":

ירדן סקופ, 8.7.2014, הארץ


פיצוי עובדים זרים – הפרת זכויות עובדים:

עו"ד דורי ברקל, ynet, 2.11.2014


הליכי מקלט בישראל

בית הדין לעררים: דחיית בקשות מקלט בשל איחור בהגשתן אינה סבירה, אילן ליאור, "הארץ", 7.11.2016