פליט מדארפור שזכאי לתעודת זהות נכלא "בטעות" במשך 208 ימים
רשות האוכלוסין כלאה את הפליט במתקן חולות ב-2014. בשבוע שעבר דחה בית משפט את טענת משרד הפנים לפיה לא יכול היה לאתר את שמו – וכך למנוע את מעצרו – ופסק לפצותו ב-175 אלף ש"ח
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.7004297

נסיון פירוק משפחות ישראליות תוך התעלמות משיקולים הומניטריים:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4193670,00.html

 

הפרדת ילדים הזכאים למעמד חוקי מהוריהם:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4050542,00.html

 

הערמת קשיים על משפחות אזרחים ישראלים ומבקשי מקלט:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4119195,00.html

 

אלימות פקחי הגירה:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4145016,00.html

http://www.israeli-children.org.il/archives/1154